1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa
  4. Hoá đơn
  5. Thanh toán hóa đơn nợ

Thanh toán hóa đơn nợ

  • B1: Truy cập: Thu ngân –> Danh sách hóa đơn
  • B2: Tìm kiếm hóa đơn cần trả nợ và Bấm vào nút Trả nợ

  • B3: Nhập số tiền khách trả

Kết quả sau khi trả nợ thành công

How can we help?