1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Khách hàng
 5. Thêm & quản lý khách hàng

Thêm & quản lý khách hàng

1. Thêm khách hàng

 • B1: Truy cập Khách hàng –> Thêm khách hàng
 • B2: Điền thông tin cho khách hàng

 • B3: Bấm vào nút Lưu thông tin để hoàn thành

Sau khi thêm khách hàng thành công, quý khách kiểm tra kết quả như sau

2. Chỉnh sửa thông tin khách hàng

 • B1: Tìm kiếm và chọn 1 khách hàng cần chỉnh sửa thông tin

Lưu ý: Chúng ta có thể tìm kiếm khách hàng bằng tên hoặc số điện thoại.

 • B2: Điền thông tin cần chỉnh sửa tại đây

 • B3: Bấm nút Lưu thông tin để lưu lại thông tin sau khi đã chỉnh sửa

Kiểm tra kết quả sau khi đã chỉnh sửa

Ghi chú: Số điện thoại của khách hàng Bùi Thu Hiền đã được chỉnh sửa từ 0987.889.333 thành 0324.667.889

3. Xóa khách hàng

CHÚ Ý: Nếu chúng ta xóa khách hàng thì mọi thông tin liên quan đến khách hàng này đều bị xóa như: Hóa đơn, lịch hẹn, phiếu xuất, ….

B1: Truy cập: Khách hàng
B2: Tìm kiếm khách hàng cần xóa và chọn vào biểu tượng xóa

Lưu ý: Chúng ta có thể tìm kiếm khách hàng bằng tên hoặc số điện thoại.

 • B3: Bấm vào nút Đồng ý để xác nhận xóa.

Kết quả sau khi đã xóa thành công

Ghi chú: Khách hàng Kho đông hưng đã bị xóa bỏ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?