1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Lịch hẹn
 5. Tạo 1 lịch hẹn mới (liệu trình)

Tạo 1 lịch hẹn mới (liệu trình)

1.Thêm lịch hẹn dịch vụ liệu trình

 • B1: Truy cập: Lịch hẹn –> Đặt lịch

 • B2: Tích chọn mục Liệu trình và điền thông tin cho liệu trình

 • B3: Bấm nút Thêm lịch hẹn để hoàn thành

Kết quả sau khi thêm lịch hẹn dịch vụ liệu trình

2. Chỉnh sửa lịch hẹn dịch vụ liệu trình

 • B1: Truy cập: Lịch hẹn
 • B2: Tìm kiếm và chọn lịch hẹn liệu trình cần chỉnh sửa

Lưu ý: Quý khách có thể tìm kiếm khách hàng bằng tên khách hàng hoặc số điện thoại.

 • B3: Chỉnh sửa thông tin lịch hẹn dịch vụ liệu trình

 • B4: Bấm chọn nút Sửa lịch hẹn

Kết quả chỉnh sửa lịch hẹn dịch vụ liệu trình thành công

Ghi chú: – Tên khách hàng đã được sửa từ Bùi Thị Hiền thành Đỗ Thị Phương
Số điện thoại được thay đổi từ 0324667889 thành 0823456789

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?