1. Home
  2. Docs
  3. VAZOsales – Phòng kinh doanh tinh gọn 4.0
  4. Nhân viên & cộng tác viên

Nhân viên & cộng tác viên

. Quản lý cộng tác viên:

            +  Thêm công tác viên

                Chọn:  Nút Thêm mới:

    –  Điền đầy đủ thông tin của cộng tác viên vào các trường của hệ thống:

Gồm các trường :

– Tên nhân viên: (*)

– Số điện thoại: (*) Lưu ý: Số điện thoại chưa app vào hệ thống.

– Giới tính:

Mật khẩu: (*)

Phòng ban: Bạn có thể phâm bổ CTV về các phòng ban dễ quản lý    hoặc (không chọn) tùy theo ý.

    Chọn: Ấn lưu lại

+  Quản lý cộng tác viên:

– Khi đã có danh sách quản lý:

           Gồm các trường:

– ID: Mỗi CTV  một ID khác nhau không bị trùng (hộ trợ bộ lọc)

– Họ tên:

– Số điện thoại:

– Email:

– Số dư: khi CTV nạp tiền đăng ký số dư còn lại trong tài khoản.

– Đăng nhập lần cuối:

– Xác nhận: Bạn đã lên danh sách và đã xác nhận CTV.

– Mã QRcode: Quét ra số điện thoại CTV.

– Khóa: Tính năng nay để quản lý CTV sai phạm hay có vấn đề, bạn khóa tài khoản CTV này lại không cho tiếp tục vận hành trên hệ thống.

– Hành động: Bạn có thể xóa tài khoản hoặc nạp tiền CTV.

        Lưu ý: Bạn có thể vào danh sách và rê chuột vào tên trường (Họ tên) để sửa trực tiếp trên bản danh sách CTV, theo dõi đơn hàng đã tạo và nạp tiền cho CTV. Hoàn tất ấn ( Lưu lại)

Vây là mình đã hướng dẫn bạn thêm và quản lý cộng tác viên. Hẹn gặp bạn bài hướng dẫn tiếp theo.

Articles

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?