1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Bắt đầu
  5. Đăng nhập chủ spa

Đăng nhập chủ spa

1. Cách 1 Lúc bắt đầu sử dụng phần mềm

  • B1: Truy cập vào link https://regal.vn/ –> chọn Đăng nhập
  • B2: Điền thông tin của quý khách vào để đăng nhập
  • B3: Điền thông tin vào mục Thông tin cửa hàng

  • B4: Bấm nút Hoàn tất để hoàn thành

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

Lưu ý : Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ tạo ra 1 cửa sổ mới, quý khách copy link đó lại và để sử dụng cho các lần sau
Như ở đây, chúng tôi lấy ví dụ link khởi tạo là https://vu-van-vinh-711.myspavn.com.

2. Cách 2: Khi đã khởi tạo phần mềm

  • B1: Truy cập vào link đã khởi tạo –> bấm vào nút Đăng nhập chủ. (như trong ví dụ của chúng tôi link đã khởi tạo là: https://vu-van-vinh-711.myspavn.com/)

  • B2: Điền thông tin tài khoản vào form đăng nhập

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị như sau:

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?