1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Hoá đơn
 5. Tạo & thanh toán hóa đơn

Tạo & thanh toán hóa đơn

1. Tạo hóa đơn

 • B1: Truy cập: Thu ngân –> Tạo hóa đơn
 • B2: Điền thông tin cho hóa đơn
 • B3: Bấm chọn nút Tạo hóa đơn để hoàn thành

Kết quả sau khi lưu hóa đơn thành công

 • B4: Thêm dịch vụ, sản phẩm cần mua

Lưu ý: Để mua thêm sản phẩm thì quý khách bấm sang mục sản phẩm và làm theo hướng dẫn trên hình.

 • B5: Thêm giảm giá nếu có
 • B6: Chọn Thanh toán
 • B7: Chọn 1 hình thức thanh toán và điền thông tin –> Bấm chọn nút Hoàn thành

Lưu ý:

 • Tại dòng Tiền khách hàng đưa hãy điền chính xác số tiền khách hàng đưa cho chúng ta.
 • Hệ thống tự động tính tiền trả lại khách hàng cho chúng ta, nên khi nào chúng ta hoàn tiền thừa cho khách xong lúc đó mới bấm hoàn thành nha.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?