1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Dịch vụ & sản phẩm
 5. Thêm và quản lý sản phẩm

Thêm và quản lý sản phẩm

1. Thêm sản phẩm

a, Điền thông tin cho sản phẩm

 • B1: Truy cập: Cài đặt -> Sản phẩm –> Tạo sản phẩm
 • B2: Điền thông tin mô tả vào đây

Lưu ý : Những mục có đánh dấu * màu đỏ là những phần bắt buộc phải điền thông tin

 • B3: Bấm vào mục Tải lên thư viện

 • B4: Tải ảnh từ máy tính lên

 • B5: chọn vào nút Tải lên thư viện

 • B6: Bấm vào nút Lưu thông tin để lưu lại

Kiểm tra sản phẩm sau khi đã đăng thành công

2. Sửa sản phẩm

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Sản phẩm
 • B2: Tìm kiếm sản phẩm cần sửa –> Bấm chọn biểu tượng sửa

 • B3: Thay đổi thông tin cần chỉnh sửa.

 • B4 Bấm vào nút Lưu thông tin để hoàn thành

Kết quả sản phẩm đã được sửa thành công

Ghi chú: Sản phẩm Tắm trắng HandMade đã được sửa thành Tắm trắng Nhật Bản

3. Xóa sản phẩm

LƯU Ý: Khi xóa sản phẩm, sản phẩm đó sẽ không được hiển thị ở bất kỳ hóa đơn, và phiếu xuất nhập kho nào.

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Sản phẩm
 • B2: Tìm kiếm và chọn nút Xóa cho sản phẩm cần xóa

 • B3: Bấm chọn nút Đồng ý để xóa sản phẩm

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?