1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Nhân viên
 5. Thêm & quản lý cấp bậc nhân viên

Thêm & quản lý cấp bậc nhân viên

1. Thêm cấp bậc

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Nhân viên –> Cấp bậc
 • B2: Chọn vào Thêm cấp bậc

 • B3: Điền thông tin cho cấp bậc

Kết quả thành công sau khi quý khách thêm cấp bậc

2. Chỉnh sửa cấp bậc nhân viên

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Nhân viên –> Cấp bậc
 • B2: Tìm kiếm cấp bậc nhân viên và bấm vào biểu tượng sửa

 • B3: Chỉnh sửa thông tin cấp bậc nhân viên

Kết quả chỉnh sửa thành công

Ghi chú: Chúng tôi đã sửa cấp bậc Cộng tác viên thành Trưởng bộ phận

3. Xóa cấp bậc nhân viên

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Nhân viên –> Cấp bậc
 • B2: Tìm kiếm cấp bậc nhân viên và chọn vào biểu tượng xóa

 • B3: Bấm vào nút Đồng ý để xác nhận

Kết quả sau khi xóa thành công

Ghi chú: Cấp bậc cộng tác viên đã bị xóa

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?