1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Khách hàng
 5. Thêm & quản lý nhóm khách hàng

Thêm & quản lý nhóm khách hàng

1.Thêm nhóm khách hàng

 • B1: Truy cập Khách hàng –> Quản lý nhóm
 • B2: Bấm chọn Tạo nhóm

 • B3: Điền thông tin cho nhóm–> Bấm chọn Lưu thông tin

Kiểm tra thông tin sau khi tạo nhóm

2. Chỉnh sửa nhóm khách hàng

 • B1: Truy cập: Khách hàng –> quản lý nhóm
 • B2: Tìm kiếm nhóm cần sửa và bấm chọn biểu tượng nút sửa

 • B3: Chỉnh sửa thông tin tại đây –> Bấm chọn Lưu thông tin


Kết quả sau khi đã chỉnh sửa

Ghi chú: Nhóm Khách lạ được chỉnh sửa thành khách mới.

3. Xóa nhóm khách hàng

 • B1: Truy cập Khách hàng –> Quản lý nhóm
 • B2: Tìm kiếm nhóm cần xóa và bấm vào biểu tượng nút xóa

 • B3: Bấm nút Đồng ý để xác nhận

Kết quả sau khi xóa nhóm thành công

Ghi chú: Nhóm Khách hàng trung thành đã bị xóa bỏ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?