1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Dịch vụ & sản phẩm
 5. Thêm và quản lý dịch vụ

Thêm và quản lý dịch vụ

1. Thêm nhóm dịch vụ

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Dịch vụ & sản phẩm –>Dịch vụ
 • B2: Bấm chọn nút Nhóm dịch vụ

 • B3: Bấm chọn nút Tạo nhóm

 • B4 Điền tên cho nhóm –> bấm nút Lưu thông tin

2. Cập nhật nhóm dịch vụ

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Dịch vụ & sản phẩm –>Dịch vụ –>Nhóm dịch vụ
 • B2: Tìm kiếm và chọn 1 nhóm dịch vụ cần sửa

 • B3: Thay đổi thông tin cần sửa

Kết quả sau khi sửa nhóm xong

Ghi chú : Chúng tôi đã sửa tên nhóm từ Gội đầu thành Trị mụn

3. Xóa nhóm dịch vụ

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> dịch vụ & sản phẩm –>Dịch vụ –>nhóm dịch vụ
 • B2: Tìm kiếm và chọn biểu tượng xóa vào nhóm cần sửa

 • B3: Bấm vào nút Đồng ý để xác nhận xóa

Kết quả sau khi xóa nhóm

Ghi chú: Nhóm Liệu trình spa đã bị xóa

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?