1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Khách hàng
 5. Xem thông tin chi tiết 1 khách hàng

Xem thông tin chi tiết 1 khách hàng

 • B1: Truy cập: Khách hàng
 • B2: Tìm kiếm khách hàng cần tra cứu sau đó bấm Chi tiết

Xem thông tin sau khi trang chi tiết khách hàng hiển thị ra

 • In phiếu: Để in thông tin cơ bản của khách hàng.
 • Đặt lịch: Để đặt lịch hẹn cho khách hàng.
 • Tạo đơn hàng: Để tạo đơn hàng mới cho khách hàng.

 • Lịch hẹn sắp tới: Hiển thị tất cả lịch hẹn của khách hàng đã đặt trước.
 • Hóa đơn: hiển thị tất cả các hóa đơn của khách hàng.
 • Dịch vụ và sản phẩm: hiển thị tất cả các dịch vụ và sản phẩm khách hàng đã mua.
 • Ghi chú: Hiển thị tất cả các ghi chú của chúng ta dành cho khách hàng.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?