1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Bắt đầu
 5. Quên & lấy lại mật khẩu

Quên & lấy lại mật khẩu

1. Các bước thay đổi mật khẩu

 • B1: Truy cập vào link sau: https://id.vaway.vn/
 • B2: Điền thông tin tài khoản –> Bấm vào Đăng nhập

 • B3: Chọn vào mục Đổi mật khẩu

 • B4: Điền thông tin để đổi mật khẩu

2. Các bước lấy lại mật khẩu

 • B1: Tại giao diện đăng nhập bấm chọn Đăng nhập chủ –> Quên mật khẩu

 • B2: Điền số điện thoại hoặc email –> bấm chọn Khôi phục

 • B4: Nhập mã OTP để xác nhận

 • B5: Nhập mật khẩu mới –> Bấm nút Xác nhận

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?