1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Kho hàng
  5. Xuất kho sản phẩm

Xuất kho sản phẩm

  • B1: Truy cập: Cài đặt –> Dịch vụ & sản phẩm –> Quản lý kho hàng
  • B2: Bấm chọn nút Xuất kho

  • B3: Điền thông tin vào phần xuất kho

  • B4: Bấm vào nút Lưu thông tin để hoàn thành

Kiểm tra kết quả sau khi xuất kho thành công.

Ghi chú : Sản phẩm Tắm trắng Nhật Bản đã được xuất kho thành công. Số lượng sản phẩm giảm từ 128 xuống còn 118.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?