1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Dịch vụ & sản phẩm
 5. Thêm & quản lý nhóm sản phẩm

Thêm & quản lý nhóm sản phẩm

1. Thêm nhóm sản phẩm

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Sản phẩm –> Nhóm sản phẩm
 • B2: Bấm chọn Tạo nhóm

 • B3: Nhập thông tin cho nhóm –> bấm nút Lưu thông tin

Kết quả sau khi tạo nhóm thành công
Truy cập: Cài đặt –> Sản phẩm –> Nhóm sản phẩm

2. Sửa nhóm sản phẩm

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Sản phẩm –> Nhóm sản phẩm
 • B2: Tìm kiếm và chọn 1 nhóm sản phẩm cần chỉnh sửa

 • B3: Chỉnh sửa lại thông tin nhóm


Kết quả sau khi chỉnh sửa nhóm thành công

Lưu ý: Nhóm Trị nám đã được chỉnh sửa thành Làm đẹp 002

3, Xóa nhóm sản phẩm

 • B1: Truy cập: Cài đặt –> Sản phẩm –> Nhóm sản phẩm
 • B2: Tìm kiếm nhóm cần xóa và bấm vào nút có Icon thùng rác


Kết quả sau khi xóa nhóm thành công

Lưu ý: Nhóm Tắm trắng đã bị xóa bỏ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?