1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Cài đặt
  5. In hoá đơn cho SPA

In hoá đơn cho SPA

1. Cài đặt in hóa đơn cho spa

  • B1: Truy cập: Cài đặt –> Cài đặt chung –> Cài đặt in
  • B2: Chọn khổ giấy in và tích bỏ những mục có ô xanh nếu không muốn hiển thị ra hóa đơn

Ví dụ: Chúng ta tích bỏ mục Hiển thị số điện thoại thì số điện thoại sẽ không hiển thị ra ngoài hóa đơn nữa

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?