1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Cài đặt
 5. Thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp

1. Cài đặt thông tin doanh nghiệp phần mềm SPA

 • B1: Truy cập Cài đặt –> Cài đặt chung –> Thông tin cửa hàng
 • B2: Điền thông tin vào bảng sau

 • B3: Chọn vào phần logo cửa hàng

 • B4: Chọn để tải ảnh lên

 

 • B5: Tải ảnh từ máy tính lên

 • B6: chọn vào nút Tải lên thư viện

 • B4: Bấm vào nút Lưu thông tin để lưu lại

Kiểm tra lại kết quả sau khi thêm thông tin

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?