1. Home
 2. Docs
 3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
 4. Dịch vụ & sản phẩm
 5. Thêm và quản lý liệu trình

Thêm và quản lý liệu trình

1. Thêm liệu trình

 • B1: Truy cập Cài đặt –> Dịch vụ & sản phẩm –> Tạo liệu trình

 • B2: Điền thông tin để tạo liệu trình

 • B3: Bấm vào mục Tải lên thư viện

 

 • B4: Tải ảnh từ máy tính lên

 • B5: Chọn vào nút Tải lên thư viện

 • B6: Bấm vào nút Lưu thông tin để lưu lại

Kết quả sau khi thêm dịch vụ liệu trình

Ghi chú: Các dịch vụ liệu trình được phân việt bằng chữ liệu trình trên nền đỏ như hình.

2. Sửa liệu trình

 • B1: Truy cập Cài đặt –> Dịch vụ & sản phẩm
 • B2: Tìm kiếm và chọn 1 liệu trình cần sửa

 • B3: Sửa thông tin liệu trình

 • B4: Bấm nút Lưu thông tin để lưu lại kết quả sau khi đã chỉnh sửa

Kết quả sau khi sửa dịch vụ liệu trình

Ghi chú: chúng tôi đã sửa combo dịch vụ phun xăm thành combo thẩm mỹ

3. Xoá liệu trình

LƯU Ý: Khí xóa 1 dịch vụ liệu trình, tất cả lịch hẹn và hóa đơn liên quan đến liệu trình này sẽ không hiển thị được.

 • B1: Truy cập Cài đặt –> Dịch vụ & sản phẩm
 • B2: Tìm kiếm và chọn 1 liệu trình cần xóa

 • B3: Bấm nút Đồng ý để xác nhận xóa

Kết quả sau khi xóa dịch vụ

Ghi chú: Dịch vụ Combo thẩm mỹ đã được xóa bỏ

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?