1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Kho hàng
  5. Thêm sản phẩm vào kho (nhập kho)

Thêm sản phẩm vào kho (nhập kho)

  • B1: Truy cập : Cài đặt –> Dịch vụ & sản phẩm –> Quản lý kho hàng
  • B2: Bấm vào nút Nhập kho

  • B3: Điền thông tin vào form nhập kho

  • B4: Bấm vào nút Lưu thông tin để hoàn thành

Kết quả sau khi đã nhập kho hàng thành công

How can we help?