1. Home
  2. Docs
  3. VazoSpa – Quản lý spa dễ dàng
  4. Kho hàng
  5. Thêm sản phẩm vào kho (nhập kho)

Thêm sản phẩm vào kho (nhập kho)

  • B1: Truy cập : Cài đặt –> Dịch vụ & sản phẩm –> Quản lý kho hàng
  • B2: Bấm vào nút Nhập kho

  • B3: Điền thông tin vào form nhập kho

  • B4: Bấm vào nút Lưu thông tin để hoàn thành

Kết quả sau khi đã nhập kho hàng thành công

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?