1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Bắt đầu
  5. Đăng nhập nhân viên

Đăng nhập nhân viên

1.Hướng dẫn đăng nhập website bằng tài khoản nhân viên.

  1. Truy cập vào link website > nhập thêm các ký tự /admin.
  2. Ví dụ: abc.mywebvietnam.net/admin.

  3. Điền thông tin tài khoản nhân viên > bấm nút Đăng nhập nhân viên.

Lưu ý: Tài khoản nhân viên sẽ do người có tài khoản chủ shop tạo ra.

Quý khách có thể tham khảo bài viết Thêm và quản lý nhân viên để biết thêm cách tạo tài khoản cho nhân viên.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?