1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Cài đặt
 5. Cài đặt SSL cho tên miền (miễn phí và trả phí)

Cài đặt SSL cho tên miền (miễn phí và trả phí)

1. Hướng dẫn cài đặt SSL tên miền trả phí.

 1. Đăng nhập quản trị, chọn Website > Tên miền.
 2. Bấm vào tên miền cần gắn mã SSL.
 3. Chọn Thêm SSL vào tên miền > nhập mã SSL > Kiểm tra SSL.

Lưu ý :

– Quý khách cần tải lên 3 file SSL có định dạng tương ứng là : file.ca, file.crt, file.key.
– Quý khách yêu cầu nhà cung cấp SSL của quý khách gửi lại mã SSL rồi dán vào các ô tương ứng.

– Để SSL có thể chạy được, quý khách cần đợi tối đa là 24h để có thể chạy, vận hành trên hệ thống của chúng ta.

2. Hướng dẫn cài đặt SSL tên miền miễn phí.

 1. Truy cập Website > Tên miền.
 2. Bấm vào tên miền cần cài SSL > SSL miễn phí.
 3. Bấm chọn Thêm SSL miễn phí là thành công.
 4. Lưu ý: Sau khi thực hiện xong bấm chọn Thêm SSL miễn phí, quý khách chờ hệ thống cài đặt trong giây lát, rồi tải lại trang website là thành công.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?