1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Sản phẩm
 5. Thêm & quản lý sản phẩm

Thêm & quản lý sản phẩm

Để hoàn thiện một website bán hàng bạn cần phải thêm các sản phẩm lên website của mình để giới thiệu cho khách hàng biết đến các sản phẩm đó. Bạn có thể thêm hoặc cập nhật thông tin về sản phẩm như giá, hình ảnh, mô tả sản phẩm từ hệ quản trị MYWEBVIETNAM.

1. Thêm sản phẩm

 1. Đăng nhập hệ thống quản trị chọn Sản phẩm > Thêm mới.
 2. Điền đầy đủ thông tin sản phẩm.
 3. Bấm Đăng sản phẩm để thêm mới.

2. Thêm các phiên bản cho sản phẩm

 1. Chọn bất kỳ sản phẩm cần thêm biến thể.
 2. Kéo xuống phần Dữ liệu sản phẩm chọn Sản phẩm biến thể.
 3. Bấm Thêm biến thể và nhập thông tin biến thể.
 4. Bấm đăng sản phẩm để lưu lại.

3. Nhân bản sản phẩm

 1. Để nhân bản sản phẩm chúng ta cần truy cập trang danh sách sản phẩm như sau: Sản phẩm > Danh sách.
 2. Bấm icon nhân bản sản phẩm.
 3. Xuất hiện hộp thoại nhấn NHÂN BẢN.

4. Xoá sản phẩm

 1. Để xoá sản phẩm chúng ta truy cập danh sách sản phẩm: Sản phẩm > Danh sách.
 2. Bấm icon xoá bên cạnh sản phẩm để xoá.
 3. Xuất hiện hộp thoại nhấn XÁC NHẬN để xoá.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?