1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Tin tức & nội dung
 5. Thêm và quản lý trang

Thêm và quản lý trang

1. Thêm trang mới

 1. Đăng nhập vào trang quản trị chọn Website > Trang nội dung > Thêm trang mới
 2. .
 3. Điền đầy đủ nội dung cho trang.
 4. Bấm chọn Hoàn tất & Đăng trang để hoàn thành.

2. Chỉnh sửa trang 

 1. Đăng nhập vào trang quản trị chọn Website > Trang nội dung.
 2. Bấm chọn 1 trang cần sửa.
 3. Chỉnh sửa nội dung của trang > Bấm Hoàn tất & Đăng trang.

3. Xóa trang

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Website > Trang nội dung.
 2. Bấm vào icon xóa bên cạnh trang cần xóa.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm XÁC NHẬN để hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?