1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Tiện ích
  5. Thêm Google dịch vào website

Thêm Google dịch vào website

Công dụng: Giúp website của quý khách được dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc,…. Khi đó, website của bạn không chỉ phục vụ cho khách hàng là người Việt mà còn có thể phục vụ cho nhiều khách hàng ở các quốc gia khác nhau nữa.

1. Hướng dẫn cài đặt tiện ích Google dịch

  1. Đăng nhập quản trị chọn Kho ứng dụng > Tất cả > Cửa hàng tiện ích.
  2. Chọn tiện ích Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ > Bấm vào Cài đặt.
  3. Xuất hiện hộp thoại, bấm chọn XÁC NHẬN > Có.

2. Kết quả hiển thị tiện ích Google dịch.

Ra ngoài trang chủ để xem kết quả

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?