1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Sản phẩm
 5. Thêm và quản lý nhóm sản phẩm

Thêm và quản lý nhóm sản phẩm

1. Thêm nhóm sản phẩm

 1. Đăng nhập hệ thống quản trị, chọn Sản phẩm > Phân loại > Phân nhóm.
 2. Điền thông tin cho nhóm mới.
 3. Bấm THÊM NHÓM MỚI để hoàn thành.

2. Xoá nhóm sản phẩm

 1. Đăng nhập hệ thống quản trị, chọn Sản phẩm > Phân loại > Phân nhóm.
 2. Bấm vào icon xóa bên cạnh nhóm để xóa.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm vào nút XÁC NHẬN để xóa.

Lưu ý:

– Tên nhóm sản phẩm phải từ 4 kí tự trở lên.

– Quý khách chọn màu sắc cho nhóm để phân biệt giữa các nhóm cho dễ hơn.

– Phần chọn màu cho nhóm là không bắt buộc.

3. Chỉnh sửa nhóm sản phẩm

 1. Đăng nhập hệ thống quản trị, chọn Sản phẩm > Phân loại > Phân nhóm.
 2. Bấm vào nút Sửa bên cạnh nhóm cần chỉnh sửa.
 3. Xuất hiện hộp thoại > chỉnh sửa lại tên nhóm > bấm chọn XÁC NHẬN để hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?