1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Tin tức & nội dung
 5. Tạo chuyên mục tin tức

Tạo chuyên mục tin tức

1. Các bước tạo danh mục

 1. Đăng nhập vào quản trị chọn Website > Bài viết & tin tức > Danh mục.
 2. Điền đầy đủ thông tin danh mục.

2. Xóa danh mục

 1. Đăng nhập vào quản trị chọn Website > Bài viết & tin tức > Danh mục.
 2. Chọn vào icon biểu tượng xóa bên cạnh danh mục.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm chọn XÁC NHẬN để hoàn thành.

3. SEO danh mục

 1. MYWEBVIETNAM hỗ trợ anh chị SEO danh mục bài viết bằng cách tối ưu từ khoá, mô tả, hình ảnh đại diện cho danh mục, để thêm chúng ta làm như sau:
 2. Với danh mục mới ta chọn Tuỳ chỉnh nâng cao và điền các thông số.
 3. Bấm nút Thêm mới để hoàn thành.
 4. Với các danh mục đã có sẵn, bấm icon hình bút chì sau đó chọn Tuỳ chỉnh nâng cao và điền thông số và bấm XÁC NHẬN.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?