1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Tiện ích
 5. Cài đặt & quản lý các công cụ marketing
 6. Sử dụng tiện ích Bộ đếm trực tiếp

Sử dụng tiện ích Bộ đếm trực tiếp

Công dụng: Giúp thông báo được số lượng khách hàng đã truy cập hay số lượng khách hàng đã đăng ký dịch vụ, trên website.

1. Hướng dẫn sử dụng tiện ích Bộ đếm trực tiếp.

 1. Để sử dụng tiện ích này, quý khách tham khảo trước bài viết Cài đặt & quản lý các công cụ marketing
 2. Chọn kiểu tiện ích Bộ đếm trực tiếp > điền tên cho bộ đếm.
 3. Kéo xuống dưới cùng, bấm chọn nút Tạo. (hoặc bấm phím enter trên bàn phím).

a. Điền thông tin vào phần Cơ bản

 1. Bật chế độ thay đổi trạng thái.
 2. Điền đầy đủ thông tin vào phần Căn bản > bấm Cập nhật

b. Điền thông tin vào phần Gây nên.

 1. Chọn vào Gây nên > điền đầy đủ thông tin > bật/ tắt chế độ hiển thị > bấm nút Cập nhật.
 2. Chú ý: Nếu quý khách tắt chế độ kích hoạt trên tất cả các trang thì quý khách phải nhập URL > chọn 1 module theo danh sách có sẵn như hình sau
  Khi đó, thông báo chỉ hiển thị trên URL mà quý khách đã nhập.

c. Điền thông tin vào phần Trưng bày.

 1. Chọn vào Trưng bày > điền đầy đủ thông tin > bật/ tắt chế độ hiển thị >bấm nút Cập nhật.

d. Điền thông tin vào phần Tùy chỉnh.

 1. Chọn vào Tùy chỉnh> điền đầy đủ thông tin > bật/ tắt chế độ hiển thị > chọn 1 module theo danh sách đã có sẵn.
 2. Bấm nút Cập nhật là hoàn thành.

Lưu ý:

 •  Ở các mục hướng dẫn trên, quý khách bắt buộc phải cài đặt ứng dụng, bật chế độ thay đổi trạng thái thì tiện ích mới hiển thị ra ngoài trang chủ.
 • Các mục: Căn bản, Gây nên, Tùy chình, Dữ liệu, Trưng bày thì quý khách không nhất thiết phải điền hết tất cả các mục này. Khi đó, tiện ích vẫn hiển thị được ra ngoài trang chủ.

2. Kết quả hiển thị Bộ đếm trực tiếp.

 1. Ra ngoài trang chủ

Lưu ý: Để hiểu thêm về các thông số của tiện ích, xin mời quý khách tham khảo bài viết Giải thích các thông số trong các tiện ích của công cụ marketing tool của chúng tôi.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?