1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Bắt đầu
 5. Lấy lại mật khẩu

Lấy lại mật khẩu

1. Hướng dẫn lấy lại mật khẩu.

 1. Truy cập vào link website > nhập thêm /admin
 2. Ví dụ : abc.mywebvietnam.net/admin.

 3. Bấm chọn Đăng nhập chủ shop > Quên mật khẩu ?.
 4. Nhập thông tin email hoặc số điện thoại > bấm KHÔI PHỤC.
 5. Nhập mã OTP mà chúng tôi gửi về > chọn XÁC NHẬN.
 6. Nhập mật khẩu mới vào > chọn ĐẶT LẠI MẬT KHẨU.
 7. Lưu ý : Phải nhập các ký tự ở ô thứ nhất giống với ô thứ 2

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?