1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Giao diện
 5. Thêm mã xác thực google webmaster

Thêm mã xác thực google webmaster

1. Các bước thêm mã xác thực google webmaster.

 1.  Đăng nhập quản trị, chọn Website > Giao diện.
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > bấm chọn Tùy biến.
 3. Bấm chọn thuộc tính > chọn thuộc tính Xác minh google hoặc Facebook pixcel.

2. Các bước lấy mã xác thực google webmaster.

 1. Truy cập vào link https://search.google.com/search-console > Bấm chọn Bắt đầu
 2. Nhập thông tin tài khoản email vào đây > Bấm vào nút Next.
 3. Truy cập lại link https://search.google.com/search-console
 4. Bấm vào ô tìm kiếm > Thêm trang web.
 5. Nhập địa chỉ trang web vào phần Tiền tố URL > bấm chọn Tiếp tục.
 6. Chọn Thẻ HTML > Copy thẻ HTML.
 7. Quay lại trang quản trị website> dán mã HTML vào > Bấm nút Cập nhật.
 8. Quay sang trang Google seach console > bấm chọn Xác minh là hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?