1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Khách hàng
 5. Thêm và quản lý khách đăng ký

Thêm và quản lý khách đăng ký

1. Hướng dẫn thêm nhóm khách đăng ký. 

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn: Khách hàng > Khách đăng ký.
 2. Bấm chọn nút Thêm mới.
 3. Điền thông tin nhóm > Bấm Hoàn tất & Lưu thay đổi.

2. Hướng dẫn xóa nhóm đăng ký.

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn: Khách hàng > Khách đăng ký.
 2. Chọn nhóm khách hàng cần xóa > bấm vào biểu tượng Xóa.
 3. xuất hiện hộp thoại, bấm vào nút XÁC NHẬN để xóa nhóm.

3. Cài đặt để nhóm chứa những người đăng ký

Giải thích: Những người điền thông tin đăng ký vào form nằm ngoài, trang chủ thì thông tin sẽ nằm trong form bạn tạo.

 1. Đăng nhập quản trị chọn Website > Giao diện.
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > chọn Tùy biến.
 3. Chọn vào Cài đặt > Form đăng ký > chọn 1 form đăng ký > bấm nút Cập nhật.

4. Quản lý khách hàng đăng ký.

 1. Đăng nhập quản trị, chọn: Khách hàng > Khách đăng ký > Chọn nhóm đã thêm vào form trong phần tùy biến.
 2. Lưu ý: Nhóm này đã được thêm ở mục 3. Cài đặt để nhóm chứa những người đăng ký.

 3. Toàn bộ danh sách khách hàng đăng ký sẽ hiển thị tại đây.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?