1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Sản phẩm
 5. Thêm lọc theo giá

Thêm lọc theo giá

1. Thêm lọc theo giá

 1. Đăng nhập quản trị chọn Sản phẩm > Phân loại > Giá bán.
 2. Điền đầy đủ thông tin > Bấm chọn THÊM MỚI.

2. Xóa mục lọc theo giá

 1. Đăng nhập quản trị chọn Sản phẩm > Phân loại > Giá bán.
 2. Chọn icon xóa bên cạnh lọc giá.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm vào XÁC NHẬN.

3. Chỉnh sửa lọc theo giá

 1. Đăng nhập quản trị chọn Sản phẩm > Phân loại > Giá bán.
 2. Chọn icon bút bên cạnh lọc giá.
 3. Xuất hiện hội thoại > điền thông tin cần chỉnh sửa.
 4. Bấm nút Cập nhật thông tin là thành công.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?