1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Cài đặt
  5. Cài đặt hệ thống

Cài đặt hệ thống

1. Cài đặt tiêu đề trang web, từ khoá, ảnh đại diện khi chia sẻ

  1. Đăng nhập hệ thống quản trị chọn menu Website > Cấu hình.
  2. Điền các thông số và bấm Hoàn tất & lưu thay đổi.

2. Hình ảnh sản phẩm và tin tức (kích thước)

  1. Mywebvietnam cho phép bạn cài đặt kích thước hình ảnh cho sản phẩm và tin tức để hiển thị tối ưu nhất. Ví dụ với website bán hàng thời trang kích thước ảnh sản phẩm có thể là 400×700(dọc) để có thể hiển thị nhiều thông tin hơn. Với website du lịch có thể để 600×600 (vuông) hoặc 600×400 (chữ nhật) để khách hàng có thể theo dõi sản phẩm dễ dàng nhất.
  2. Chúng ta đăng nhập quản trị chọn menu Website > Cấu hình kéo xuống bên dưới có phần như sau:
  3. Chúng ta điền các thông số và nhấn hoàn tất lưu thay đổi.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?