1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Cài đặt
 5. Thêm SMTP & nhận thông báo

Thêm SMTP & nhận thông báo

SMTP giúp anh chị có thể gửi Email cho khách hàng sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh chị thêm vào hệ thống của MYWEBVIETNAM

1. Hướng dẫn cài đặt SMTP.

 1. Đăng nhập vào quản trị chọn Cài đặt > cài đặt SMTP.
 2. Điền thông tin email SMTP vào đây
 3. Bấm Hoàn tất & Lưu thay đổi để hoàn thành.

2. Hướng dẫn cài đặt lấy mã SMTP.

 1. Đăng nhập vào email của quý khách > bấm vào phần tài khoản của quý khách > Chọn Quản lý Tài khoản Google.
 2. Chọn Bảo mật > Bật tính năng Xác minh 2 bước > Mật khẩu ứng dụng.
 3. Lưu ý: Phần bật tính năng xác minh 2 bước, chúng tôi sẽ hướng dẫn ở phần 3.  Hướng dẫn bật xác minh 2 bước.

 4. Nhập thông tin mật khẩu gmail của quý khách để đăng nhập > Chọn các mục sau > Bấm nút Tạo.
 5. Xuất hiện mật khẩu SMTP > copy mật khẩu.
 6. Rồi quay lại mục 2. điền thông tin SMTP vào đây rồi dán vào ô mật khẩu

3. Hướng dẫn bật tính năng xác minh 2 bước.

 1. Tại trang quản lý tài khoản của Gmail, chọn Bảo mật > Xác minh 2 bước.
 2. Bấm nút Bắt đầu > nhập lại mật khẩu Gmail > Tiếp theo > Tiếp tục > nhập sđt vào để xác minh > Gửi.
 3. Nhập mã xác minh > bấm nút Tiếp theo > bấm nút Bật.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?