1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Tiện ích
  5. Cách cài đặt 1 tiện ích

Cách cài đặt 1 tiện ích

Tiện ích của hệ thống VAWEB giúp website của quý khách có được nhiều tác dụng hơn, tăng tính trải nghiệm của khách hàng khi truy cập vào website của quý khách.

1. Các bước cài đặt tiện ích

  1. Đăng nhập vào hệ thống quản trị chọn Kho ứng dụng > Tất cả > Cửa hàng tiện ích.
  2. Chọn 1 tiện ích cần cài đặt > bấm nút Cài đặt.
  3. Quay lại Kho ứng dụng > chọn tiện ích vừa cài xong.
  4. Điền thông tin cho tiện ích > bấm nút Lưu thay đổi để hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?