1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Sản phẩm
 5. Thêm và quản lý thuộc tính sản phẩm

Thêm và quản lý thuộc tính sản phẩm

1. Thêm thuộc tính

 1. Đăng nhập vào hệ thống quản trị chọn Sản phẩm > Phân loại > Thuộc tính.
 2. Chọn Thêm nhóm thuộc tính > điền tên cho nhóm thuộc tính > Bấm Hoàn tất.
 3. Điền thông tin thuộc tính > chọn 1 loại thuộc tính > Bấm chọn THÊM THUỘC TÍNH MỚI.

2. Xoá thuộc tính

 1. Đăng nhập vào hệ thống quản trị chọn Sản phẩm > Phân loại > Thuộc tính.
 2. Bấm vào icon xóa màu đỏ.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm nút XÁC NHẬN để xóa.

Lưu ý: 

– Để thêm thuộc tính, bắt buộc bạn phải tạo ít nhất 1 nhóm thuộc tính.

– Bắt buộc phải chọn nhóm thuộc tính khi tạo 1 thuộc tính mới.

3. Chỉnh sửa thuộc tính

 1. Đăng nhập vào hệ thống quản trị chọn Sản phẩm > Phân loại > Thuộc tính.
 2. Bấm vào icon bút màu xanh
 3. Xuất hiện hộp thoại > chỉnh sửa lại thông tin.
 4. Bấm vào nút Cập nhật thông tin để hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?