1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Đơn hàng
 5. Thêm giá ship cho từng khu vực

Thêm giá ship cho từng khu vực

1. Cách thêm giá ship cho từng khu vực

a. Thêm giá ship áp dụng theo tiền hàng.

 1. Đăng nhập quản trị chọn Cài đặt > Phí giao hàng.
 2. Bấm vào nút Thêm khu vực.
 3. Điền thông tin khu vực > bấm nút HOÀN TẤT & THÊM KHU VỰC.

b. Thêm giá ship áp dụng theo cân nặng.

 1. Đăng nhập quản trị chọn Cài đặt > Phí giao hàng.
 2. Bấm vào nút Thêm khu vực.
 3. Điền thông tin khu vực > bấm nút HOÀN TẤT & THÊM KHU VỰC.
 4. Lưu ý: Tại phần Áp dụng theo, quý khách chọn module Cân nặng.

2. Chỉnh sửa 1 khu vực.

 1. Đăng nhập quản trị chọn Cài đặt > Phí giao hàng.
 2. Bấm vào nút Sửa của khu vực cần chỉnh sửa.
 3. Chỉnh sửa lại thông tin > bấm nút HOÀN TẤT & THÊM KHU VỰC.

3. Xóa 1 khu vực

 1. Đăng nhập quản trị chọn Cài đặt > Phí giao hàng.
 2. Bấm vào biểu tượng xóa bên cạnh khu vực muốn xóa.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm nút XÁC NHẬN để hoàn tất.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?