1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Giao diện
 5. Hướng dẫn thêm, sửa, xóa menu

Hướng dẫn thêm, sửa, xóa menu

1. Tạo khối menu

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn: Website > Menu liên kết > Thêm mới.
 2. Điền tên cho khối menu > Bấm chọn Xác nhận.

2. Tạo menu mới.

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn: Website > Menu liên kết.
 2. Chọn vào khối menu cần tạo menu.
 3. Bấm chọn  mục :Trang, Hệ thống, Danh mục sản phẩm, Danh mục tin tức, Bài viết, Sản phẩm > chọn 1 module > bấm vào nút Chèn.
 4. Bấm vào nút Lưu thay đổi để hoàn thành.

Lưu ý: Để tạo ra menu cấp 2, sau khi các module đã hiển thị ra, quý khách chọn 1 module > kéo thụt vào 1 chút, như sau:

Để xóa 1 module menu, quý khách bấm vào biểu tượng hình tròn > Xuất hiện hộp thoại > Bấm nút Có.

 

3. Xóa khối menu.

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn: Website > Menu liên kết.
 2. Chọn 1 khối menu cần xóa > bấm nút Xóa.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm nút Xác nhận để hoàn thành.

4. Hướng dẫn chỉnh sửa khối menu.

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn: Website > Menu liên kết.
 2. Chọn khối menu cần chỉnh sửa.
 3. Thực hiện thêm module vào menu, tạo menu cấp 2, xóa module menu giống như các bước mà chúng tôi đã hướng dẫn ở mục 2. Tạo menu mới.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?