1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Giao diện
 5. Tuỳ chỉnh chân trang

Tuỳ chỉnh chân trang

1.Hướng dẫn tùy chỉnh chân trang.

 1. Đăng nhập quản trị, chọn: Website > Giao diện.
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > bấm chọn Tùy biến.
 3. Kéo xuống dưới chân trang > bấm vào biểu tượng > điền thông tin vào đây > bấm vào nút Cập nhật.

Lưu ý : Nếu website của quý khách không có icon chữ E màu đỏ, thì quý khách truy cập vào Cài đặt > thông tin liên hệ rồi điền thông tin vào là thành công.

2. Thêm menu chân trang.

 1. Đăng nhập quản trị, chọn: Website > Giao diện..
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > bấm chọn Tùy biến.
 3. Kéo xuống chân trang > chọn menu chân trang cần thay thế > chọn biểu tượng màu đỏ > chọn khối menu cần hiển thị ra ngoài chân trang.
 4. Bấm vào nút Cập nhật là thành công

Lưu ý :

 • Nếu website của quý khách không có icon chữ E màu đỏ, thì quý khách truy cập vào Cài đặt > Cài đặt liên kết> chọn đến menu chân trang cần thay > chọn khối menu cần hiển thị ra ngoài trang chủ.
 • Nếu quý khách chưa biết cách tạo menu, háy tham khảo bài viết Hướng dẫn thêm, sửa, xóa menu của chúng tôi.

3. Thay bản đồ chân trang

 1. Đăng nhập quản trị, chọn Website > Giao diện..
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > chọn Tùy biến.
 3. Bấm chọn Thêm thuộc tính mới > chọn thuộc tính Bản đồ.
 4. Kéo xuống chân trang > Chọn vào phần bản đồ > Bấm nút sửa > điền thông tin vào các module > bấm chọn Cập nhật.

4. Thay Fanpage.

 1. Đăng nhập quản trị, chọn Website > Giao diện.
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > chọn Tùy biến.
 3. Bấm chọn Thêm thuộc tính mới > chọn thuộc tính Facebook Fanpage
 4. Kéo xuống dưới chân trang > chọn Fanpage > nhập thông tin Fanpage > bấm chọn cập nhật.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?