1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Giao diện
  5. Thêm Fanpage Facebook

Thêm Fanpage Facebook

1. Thêm hiển thị Fanpage Facebook

  1. Đăng nhập hệ thống chọn Website > Giao diện.
  2. Chọn giao diện Đang sử dụng chọn Tuỳ biến.
  3. Chọn Thêm thuộc tính mới bấm Facebook Fanpage.
  4. Điền thông tin Fanpage và bấm Cập nhật
  5. Kết quả Fanpage sẽ hiển thị cuối trang

Nếu fanpage không hiển thị kiểm tra lại địa chỉ Fanpage

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?