1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Đơn hàng
  5. Quản lý thông báo đơn hàng

Quản lý thông báo đơn hàng

1. Hướng dẫn sử dụng tính năng quản lý thông báo đơn hàng.

  1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Cài đặt > Thông báo đơn hàng.
  2. Nhập email cần thông báo nhận đơn hàng vào đây.
  3. Bấm vào nút Cập nhật để hoàn thành.

Lưu ý: Tính năng này có tác dụng, khi khách hàng đăng ký nhận tư vấn hoặc đặt hàng trên website, thì sẽ có thông báo gửi vào email của quý khách.

  • Khi qúy khách nhập nhiều email, thì mỗi email sẽ cách nhau bằng 1 dấu phẩy (,)
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?