1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Bắt đầu
  5. Tạo website mới

Tạo website mới

1. Hướng dẫn tạo website mới.

  1. Truy cập vào link tạo website của VazoWeb https://vazo.vn/thiet-ke-website-ban-hang.html
  2. Chọn Giao diện > chọn 1 giao diện muốn tạo website > chọn Chi tiết.
  3. Bấm chọn Sử dụng giao diện này > nhập thông tin tài khoản > Đăng nhập.
  4. Điền tên miền mà quý khách muốn đặt cho website > bấm nút TIẾP TỤC.
  5. Bấm nút Tiếp tục > điền thông tin của quý khách > Bấm chọn TIẾP TỤC.

Lưu ý: Sau khi tạo website thành công:
– Quý khách bấm vào nút Quản trị  để thực hiện quản trị website mà quý khách đã tạo.
– Qúy khách bấm vào nút Xem trang web để xem giao diện website của quý khách đã tạo thành công.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?