1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Tiện ích
  5. Cài đặt và quản lý tiện ích Hiển thị thông tin liên hệ

Cài đặt và quản lý tiện ích Hiển thị thông tin liên hệ

Công dụng: Giúp khách hàng dễ hàng liên hệ với quý khách thông qua sđt, zalo, messenger mà không cần phải bấm sđt hoặc phải truy cập vào Zalo, Facebook.

Các bước thêm tiện ích Hiển thị thông tin liên hệ

  1. Đăng nhập hệ thống quản trị, chọn Kho ứng dụng > Tất cả > Cửa hàng tiện ích.
  2. Chọn tiện ích Hiển thị liên hệ website > Cài đặt.
  3. Xuất hiện hộp thoại, bấm chọn XÁC NHẬN > Có.
  4. Quay lại trang quản trị chọn Kho ứng dụng > Hiển thị liên hệ.
  5. Điền đầy đủ thông tin > chọn Lưu thay đổi.

2. Kết quả hiển thị tiện ích Hiển thị thông tin liên hệ.

Ra ngoài trang chủ để xem kết quả

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?