1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Khách hàng
 5. Thêm & quản lý khách mua hàng

Thêm & quản lý khách mua hàng

1. Hướng dẫn thêm khách mua hàng

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Khách hàng > Khách mua hàng.
 2. Bấm chọn Thêm khách hàng mới.
 3. Điền đầy đủ thông tin > bấm chọn Hoàn tất & khởi tạo.

2. Hướng dẫn sửa khách mua hàng

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Khách hàng > Khách mua hàng.
 2. Chọn khách hàng cần sửa > bấm nút Sửa.
 3. Sửa thông tin khách hàng > bấm nút Cập nhật là hoàn thành.

3. Hướng dẫn xóa khách mua hàng

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Khách hàng > Khách mua hàng.
 2. Chọn khách hàng cần sửa > bấm vào biểu tượng xóa.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm vào XÁC NHẬN để hoàn tất.

Lưu ý: khi quý khách bấm vào nút Đơn hàng, thì hệ thống sẽ dẫn quý khách đến trang Đơn hàng như hình dưới đây.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?