1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Tiện ích
 5. Cài đặt & quản lý các công cụ marketing
 6. Sử dụng tiện ích Phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc (Trong phản hồi Emoij)

Sử dụng tiện ích Phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc (Trong phản hồi Emoij)

Công dụng: Hiển thị các icon cảm xúc lên website, khách hàng có thể bấm vào các icon đó ể bày tỏ cảm xúc của mình đối với website của quý khách.

1. Hướng dẫn sử dụng tiện ích Phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc (Trong phản hồi Emoij).

 1. Để sử dụng tiện ích này, quý khách cần tham khảo bài viết Cài đặt & quản lý các công cụ marketing
 2. Chọn kiểu tiện ích Trong phản hồi emoji.
 3. Điền tên cho kiểu tiện ích Trong phản hồi emoji.
 4. Kéo xuống dưới, bấm vào nút Tạo (hoặc bấm phím Enter trên bàn phím).

a. Điền thông tin vào phần Căn bản

 1. Bật chế độ Thay đổi trạng thái.
 2. Bấm chọn Căn bản > điền đầy đủ thông tin> kích hoạt các trạng thái > bấm nút Cập nhật.

b. Điền thông tin vào phần Gây nên.

 1. Chọn vào phần Gây nên > điền đầy đủ thông tin > chọn 1 module theo danh sách có trước > bật chế độ hiển thị > bấm chọn Cập nhật.
 2. Lưu ý: Nếu quý khách tắt chế độ Kích hoạt trên tất cả cá trang thì quý khách phải chọn 1 mục theo danh sách có sẵn > điền URL  vào ô trống, như hướng dẫn dưới hình.

  Khi đó, thông báo chỉ hiển thị trên các URL mà quý khách đã thêm.

c. Điền thông tin vào phần Trưng bày.

 1. Chọn vào phần Trưng bày > điền đầy đủ thông tin > chọn 1 module theo danh sách có trước > bật chế độ hiển thị > bấm chọn Cập nhật.

 

d. Điền thông tin vào phần Tùy chỉnh.

 1. Chọn vào phần Tùy chỉnh > điền đầy đủ thông tin > chọn 1 module theo danh sách có trước > bật chế độ hiển thị bóng.
 2. Bấm chọn nút Cập nhật để hoàn thành.

Lưu ý:

 •  Ở các mục hướng dẫn trên, quý khách bắt buộc phải cài đặt ứng dụng, bật chế độ thay đổi trạng thái thì tiện ích mới hiển thị ra ngoài trang chủ.
 • Các mục: Căn bản, Gây nên, Tùy chình, Dữ liệu, Trưng bày thì quý khách không nhất thiết phải điền hết tất cả các mục này. Khi đó, tiện ích vẫn hiển thị được ra ngoài trang chủ.

2. Kết quả hiển thị tiện ích Phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc (Trong phản hồi Emoij).

 1. Ra ngoài trang chủ
 2. Lưu ý: Để hiểu thêm về các thông số của tiện ích, xin mời quý khách tham khảo bài viết Giải thích các thông số trong các tiện ích của công cụ marketing tool của chúng tôi.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?