1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Nhân viên
 5. Thêm & quản lý nhân viên

Thêm & quản lý nhân viên

1. Hướng dẫn tạo nhân viên

a. Lúc tạo nhân viên đầu tiên.

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Cài đặt > Nhân viên.
 2. Bấm vào nút Thêm nhân viên mới để tạo nhân viên.
 3. Bấm vào nút Bấm vào đây để tạo để tạo nhóm nhân viên.
 4. Phần tạo nhóm nhân viên, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách ở mục 2. Hướng dẫn tạo nhóm nhân viên.
 5. Chọn Cài đặt > Nhân viên > Thêm nhân viên mới.
 6. Điền thông tin nhân viên > Bấm nút Hoàn tất & thêm nhân viên để hoàn thành.

b. Tạo các nhân viên tiếp theo

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Cài đặt > Nhân viên.
 2. Bấm vào Thêm mới.
 3. Chú ý: Nếu bạn đang ở phần thêm nhóm thì quý khách bấm sang phần Nhân viên để thêm nhân viên.(bấm vào ô phân nhóm ở trên hình để chuyển tiếp giữa thêm nhân viên và thêm nhóm).

 4. Điền thông tin nhân viên > Bấm nút Hoàn tất & Thêm nhân viên để hoàn thành.

2. Hướng dẫn tạo nhóm nhân viên

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Cài đặt > Nhân viên.
 2. Bấm vào ô nhân viên để chuyển sang phân nhóm > chọn Thêm mới.
 3. Điền tên nhóm > Bật các quyền nhân viên mà quý khách muốn cấp.
 4. Bấm vào nút Hoàn tất & thêm nhóm mới để hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?