1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Giao diện
 5. Cài đặt giao diện mới

Cài đặt giao diện mới

1. Hướng dẫn cài đặt giao diện mới.

 1. Đăng nhập vào quản trị chọn: Website > Giao diện.
 2. Bấm chọn:  Cửa hàng giao diện.
 3. Chọn 1 giao diện muốn thêm mới > bấm Cài đặt
 4. Xuất hiện hộp thoại, bấm vào nút XÁC NHẬN > Có là thành công.

Lưu ý:  Tại hộp thoại XÁC NHẬN, Quý khách bấm chọn Xóa dữ liệu cũ  thì mọi dữ liệu cũ của giao diện sẽ bị xóa đi hết.

2. Hướng dẫn xóa 1 giao diện.

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Website > Giao diện.
 2. Chọn 1 giao diện muốn xóa > Bấm vào nút Xóa.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm nút Xác nhận để hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?