1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Tin tức & nội dung
 5. Thêm và quản lý tin tức

Thêm và quản lý tin tức

1. Thêm tin tức

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Website > Bài viết & tin tức > Viết bài mới.
 2. Điền đầy đủ nội dung bài viết.
 3. Bấm vào nút Hoàn tất & Đăng bài viết để hoàn thành.

2. Xoá tin tức

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn website > Bài viết & tin tức.
 2. Bấm vào biểu tượng xóa bên cạnh bài viết muốn xóa.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm nút XÁC NHẬN để hoàn thành.

3. Nhân bản bài viết

Để nhân bản 1 bài viết, chúng ta làm như sau:

 1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Website > Bài viết & tin tức.
 2. Bấm vào biểu tượng nhân bản bên cạnh bài viết muốn nhân bản.
 3. Xuất hiện hộp thoại, bấm vào nút XÁC NHẬN để hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?