1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Vận chuyển
 5. Kết nối GHN

Kết nối GHN

1. Kết nối GIAO HÀNG NHANH với MYWEBVIETNAM

 1. Đăng nhập hệ thống quản lý Cài đặt > Đơn vị vận chuyển > Chọn Giao Hàng Nhanh.
 2. Nhập mã Token Giao hàng nhanh (cách lấy ở bên dưới) và bấm Kiểm tra và Lưu thay đổi.
 3. Nếu chính xác chúng ta tiếp tục chọn cửa hàng kết nối với MYWEBVIETNAM.
 4. Bấm Lưu lại để hoàn tất.

2. Lấy mã Token Giao Hàng Nhanh

 1. Truy cập website https://khachhang.ghn.vn
 2. Nhập thông tin đăng nhập (nếu chưa có vui lòng đăng ký).
 3. Sau khi thành công sẽ hiển thị trang như sau. Chúng ta bấm vào tên đăng nhập góc trái màn hình.
 4. Chúng ta bấm Xem.
 5. Sau đó bấm Copy Token.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?