1. Home
  2. Docs
  3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
  4. Đơn hàng
  5. Cấu hình trang đặt hàng

Cấu hình trang đặt hàng

1. Cấu hình ở phần cơ bản

  1. Đăng nhập vào quản trị, chọn Cài đặt >Trang đặt hàng.
  2. Bật chọn các module muốn hiển thị ở ngoài trang đặt hàng và những module bắt buộc phải nhập thông tin.
  3. Bấm vào nút Lưu thay đổi để hoàn thành.

 

2. Cấu hình ở phần ngôn ngữ

  1. Chuyển sang tab ngôn ngữ > điền tên muốn thay đổi module > chọn Lưu thay đổi.

3. Cấu hình ở phần nâng cao

Chuyển sang tab nâng cao > kéo các mục: Trường thời gian, number, chọn,… sang bên phải. (mục nào muốn thêm vào trang đặt hàng thì kéo sang).

  1. Điền thông tin các mục cần thay đổi > Bấm chọn Lưu thay đổi.

 

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?