1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Cài đặt
 5. Trỏ tên miền website

Trỏ tên miền website

1. Hướng dẫn trỏ tên miền đã có sẵn.

 1. Đăng nhập quản trị, chọn: Website > Tên miền.
 2. Bấm chọn vào Sử dụng tên miền của tôi.
 3. Nhập tên miền quý khách đã mua vào đây > Kiểm tra tên miền.

2.Hướng dẫn khởi tạo mua tên miền mới.

 1. Đăng nhập quản trị, chọn: Website > Tên miền.
 2. Bấm chọn vào Khởi tạo mua tên miền mới.
 3. Nhập tên miền cần mua > bấm chọn Phân loại tên miền > chọn đuôi cho tên miền (.com, .net, .vn,…).
 4. Bấm nút Kiểm tra trên miền > Bấm nút Khởi tạo.
 5. Lưu ý: 

  – Những tên miền chưa có ai mua, thì hệ thống sẽ báo về như hình trên.
  – Những tên miền mà đã có người khác mua rồi, thì hệ thống sẽ thông báo Đã có người mua. Và bạn không thể sử dụng tên miền này.

 6. Sau khi quý khách bấm khởi tạo > xuất hiện hộp thoại, chọn thời hạn sử dụng (Theo danh sách đã có trước) > bấm chọn TIẾP TỤC.
 7. Điền đầy đủ thông tin của quý khách > bấm chọn Gửi yêu cầu.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?