1. Home
 2. Docs
 3. VazoWeb – Tạo website bán hàng
 4. Giao diện
 5. Thêm mã Google analytics

Thêm mã Google analytics

1. Các thao tác trên website

 1. Đăng nhập quản trị, chọn: Website > Giao diện.
 2. Chọn giao diện đang sử dụng > chọn Tùy biến.
 3. Chọn Thêm thuộc tính mới > Chọn thuộc tính Google Analytics.

2. Các thao tác trên hệ thống google analytics.

 1. Đăng nhập theo đường link https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?elo=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
 2. Điền thông tin email vào để đăng nhập vào hệ thống > bấm chọn Tiếp theo.
 3. Sau khi đăng nhập thành công, Truy cập vào website https://analytics.google.com/analytics/.
 4. chọn Quản trị > Tạo thuộc tính > điền thông tin vào phần tạo thuộc tính > bấm chọn Tiếp theo.
 5. Tích chọn các mục sau > Bấm nút Tạo.
 6. Chọn Luồng dữ liệu > Thêm luồng > web > nhập link website vào đây > điền tên luồng > Tạo luồng.

 

3. Dán mã google analytics vào website.

 1. Copy mã đo lường quay lại website muốn gắn mã.
 2. Dán mã vừa copy vào ô này > Bấm Cập nhật là hoàn thành.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?